" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนและปรับปรุงท่าเทียบเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ เชียงแสนและปรับปรุงท่าเทียบเรือเชียงของจังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
มูลค่าการก่อสร้าง : 257,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546


งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ