งานก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำมัน คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำมัน คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท อินเทนซีฟ เมคคานิคส์ จำกัด
มูลค่าการก่อสร้าง : 98,940,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ