" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็กไม่เกิน150 ตันกรอส บ้านบางเบ้าและบ้านสลักเพชร จังหวัดตราด

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดเล็กไม่เกิน 150 ตันกรอส ระยะที่ 1 ที่บ้านบางเบ้าและบ้านสลักเพชร กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
มูลค่าการก่อสร้าง : 98,444,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ