" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล

เจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
มูลค่าการก่อสร้าง : 267,500,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546


งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ