" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานจ้างเหมารื้อถอน และ ก่อสร้างท่าเทียบเรือกันตัง จังหวัดตรัง

งานจ้างเหมารื้อถอน และ ก่อสร้างท่าเทียบเรือกันตัง จังหวัดตรัง

เจ้าของโครงการ : กรมเจ้าท่า
มูลค่าการก่อสร้าง : 62,400,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ