งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผงกันคลื่น ที่จอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี และปรับปรุงพื้นที่หลังท่า จังหวัดปัตตานี

งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผงกันคลื่น ที่จอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี และปรับปรุงพื้นที่หลังท่า จังหวัดปัตตานี

เจ้าของโครงการ : กรมเจ้าท่า
มูลค่าการก่อสร้าง : 160,179,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ