" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
มูลค่าการก่อสร้าง : 289,950,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549


งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ