" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างที่จอดเรือและท่าเทียบเรือ จังหวัดกระบี่

งานก่อสร้างที่จอดเรือและท่าเทียบเรือ จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มูลค่าการก่อสร้าง : 106,826,595.91 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ