งานก่อสร้างโครงการจ้างขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข 6

งานก่อสร้างโครงการจ้างขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข 6, ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เจ้าของโครงการ : ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ
มูลค่าการก่อสร้าง : 129,363,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ