" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย

เจ้าของโครงการ : กรมเจ้าท่า
มูลค่าการก่อสร้าง : 1,546,400,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ