" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

งานจ้างเหมารื้อถอน และ ก่อสร้างท่าเทียบเรือกันตัง จังหวัดตรัง
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเล็กไม่เกิน150 ตันกรอส บ้านบางเบ้าและบ้านสลักเพชร จังหวัดตราด
งานก่อสร้างท่าเรือเกาะสมุยเพิ่มเติมระยะที่ 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ จังหวัดนครพนม
งานก่อสร้างที่จอดเรือและท่าเทียบเรือ จังหวัดกระบี่
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนและปรับปรุงท่าเทียบเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ จังหวัดกระบี่
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำมัน คลังน้ำมันสุราษฎร์ธานี แห่งใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผงกันคลื่น ที่จอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี และปรับปรุงพื้นที่หลังท่า จังหวัดปัตตานี

งานก่อสร้างโครงการจ้างขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข 6

ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ