" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างอาคาร

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่าน
งานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินดอนเมือง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
งานอาคารและรางระบายน้ำใต้ดินโรงแยกก๊าซ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
งานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

งานก่อสร้างอาคาร

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ