" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างเขื่อนกันทราย, กันคลื่น, ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและป้องกันตลิ่ง

งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและกันคลื่นที่ร่องน้ำคลองท่ากระจาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานก่อสร้างคันกั้นน้ำคลองอู่ตะเภาฝั่งซ้ายเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
งานก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 2, 3, 7 และ 8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช