" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ จังหวัดกระบี่

งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ จังหวัดกระบี่

เจ้าของโครงการ : กรมเจ้าท่า
มูลค่าการก่อสร้าง : 233,950,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545


งานก่อสร้างท่าเทียบเรือและที่จอดเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ