" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ท่าอากาศยานน่าน จังหวัดน่าน

งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ท่าอากาศยานน่านจังหวัดน่าน

เจ้าของโครงการ : กรมการบินพลเรือน
มูลค่าการก่อสร้าง : 169,060,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

งานก่อสร้างอาคาร

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ