งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานก่อสร้าง อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มูลค่าการก่อสร้าง : 553,816,926.90 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559

งานก่อสร้างอาคาร

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ