" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินดอนเมือง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

งานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินดอนเมือง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
มูลค่าการก่อสร้าง : 85,065,028.80 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557

งานก่อสร้างอาคาร

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ