" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : สำนักงานเขตคันนายาว
มูลค่าการก่อสร้าง : 147,660,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552

งานก่อสร้างอาคาร

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ