โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มูลค่าการก่อสร้าง : 274,858,588.22 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562

งานก่อสร้างอาคาร

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ