งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

งานก่อสร้าง ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 3

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มูลค่าการก่อสร้าง : 537,051,737.13 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

งานก่อสร้างอาคาร

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ