" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่บริเวณทะเลสาบคลองจั่น(บึงลำพังพวย) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

งานก่อสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่บริเวณทะเลสาบคลองจั่น (บึงลำพังพวย) เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
มูลค่าการก่อสร้าง : 142,952,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553