โครงการงานปรับปรุงโครงสร้างเขื่อน และพื้นที่บริเวณองค์พระพุทธสมุทรมงคลเขตต์ ท่าเรือกรุงเทพฯ

โครงการงานปรับปรุงโครงสร้างเขื่อน และพื้นที่บริเวณองค์พระพุทธสมุทรมงคลเขตต์ ท่าเรือกรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
มูลค่าการก่อสร้าง : 48,268,770.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564