" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

งานปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

เจ้าของโครงการ : กรมประมง
มูลค่าการก่อสร้าง : 152,845,237.39 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548