" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

งานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำ คลองหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เจ้าของโครงการ : กรมชลประทาน
มูลค่าการก่อสร้าง : 319,247,946.15 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554


ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ