" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

งานปรับปรุงพื้นที่ CONTAINER TERMINAL 1 ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

งานปรับปรุงพื้นที่ CONTAINER TERMINAL 1 ณ ท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : การท่าเรือแห่งประเทศไทย
มูลค่าการก่อสร้าง : 117,596,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ