" ก้าวทันยุค มุ่งมั่นพัฒนา บริการด้วยสำนึก "

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

1. วิศวกรโยธา (สามัญ) 1 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี
 • วุฒิการศึกษา : วศบ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2. วิศวกรโยธา (ภาคี) 3 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-10 ปี
 • วุฒิการศึกษา : วศบ.โยธา
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3. วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-15 ปี
 • วุฒิการศึกษา : วศบ.ไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

4. สถาปนิก 1 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-15 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

5. โฟร์แมน 3 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-15 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช., ปวส.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

6. ดราฟแมน 2 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-15 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช., ปวส.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

7. เซอร์เวย์ 1 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน V3-15 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวช., ปวส.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

8. วิศวกรประมาณราคา 2 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-10 ปี
 • วุฒิการศึกษา : วศบ.โยธา
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

9. พนักงานประมาณราคา 2 ตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทำงาน : 3-10 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ก่อสร้าง/โยธา
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ